Fröslunda kyrka, Fröslunda socken, Uppland november 2002

Bilden har tagits i samband med kulturhistorisk karakterisering av Fröslunda kyrka, Fröslunda socken, Uppland november 2002.

Fröslunda kyrka ligger på södra sidan om en skogsklädd höjd. Söder om kyrkan breder det öppna landskapet ut sig. Kyrkogården omges av en gråstensmur med putsade grindstolpar.

Kyrkan har en enkel planform bestående av ett rakslutet långhus, ett vapenhus mot söder och en sa…