You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kyrkogården vid Boglösa kyrka, Boglösa socken, Uppland

Kyrkogården omges av en gråstensmur. Av den trädkrans som förr kantade murarna finns idag inte mycket kvar. Ingång till kyrkogården sker i söder där ett par murade och putsade grindstolpar finns på platsen för en äldre stiglucka. Stolparna murades 1804 då stigluckan revs och öppningen försågs med järngrindar. I nordvästra hörnet finns en sentida muröppning. Gångarna på kyrkogården är grustäckta. D…