Klockstapeln vid Boglösa kyrka, Boglösa socken, Uppland

Klockstapeln ligger på sydvästra delen av kyrkogården nära vapenhuset. Dess ålder är obestämd men det finns uppgifter om att klockstapeln blev "upprättad" 1639 och brädslogs. Klockstapeln har ett ålderdomligt utseende. Bottenvåningen har inåtlutande väggar och även de övre delarna lutar svagt inåt. Den kröns av en spånklädd huv med en liten lanternin med en kyrktupp. Fasaderna är klädda med en gam…