Kyrkogården vid Almunge kyrka, Almunge socken, Uppland

Bilden är tagen i samband med kulturhistorisk karakterisering av Almunge kyrka, Almunge socken, Uppland i maj 2005.

Den gamla delen av Almunge kyrkogård omges av en kallmurad gråstensmur. Sydost om kyrkan finns två tätt liggande ingångar till kyrkogården med putsade grindstolpar och smidesgrindar. En stor utvidgning av kyrkogården ägde rum 1922-23 väster och sydväst om kyrkan. Denna del omges til…