Arkeologisk undersökning av Franciskanklostret, kvarteret Torget, Uppsala 1971 - 1972. Norra sidoskeppet, travé 5. Norra väggen, från söder

Undersökningar i kv. Torget, Uppsala, Franciskanklostret har gjorts vid flera tillfällen. Bilderna i denna svit härrör förmodligen från undersökningar gjorda mellan åren 1971 till 1972.