Varuhuset Forum under byggnation, kvarteret Pantern, Kungsängsgatan, Uppsala augusti 1952

Kontors- och varuhuskomplexet Forum uppfördes enligt ritningar från 1951 - 1953 av Dag Ribbing. Bilden är tagen från Telehuset i kvarteret Draken, Uppsala.