Reklam för Remington skrivmaskiner

Tillverkare av avbildat objekt: Remington Typewriter Company