Kalender

Kalender för tiden 1946 - 1966. Rund dubbel skiva av aluminium, den övre skivan rörlig, med text i svart : Kalender 1946-1966 och bruksanvisning samt dagar och månader, anger även datum för långfredag, påskdag, Kr Him.f.dag och pingstdag. Årtal i rött på den undre skivan.

Gävleborgs Tryckeri AB. Maj 1944.
Gävleborgs Tryckeri AB. Maj 1944.
Tryckeri
Tryckeri