Runsten

Två fragment av runsten, röd sandsten, det ena med runinskription. Fragmenten har inte passning sinsemellan. Det större fragmentet har två varandra korsande runband samt rester av ett par smalare ornamentala slingor. Linjerna är breda men grunda, ristningen oskickligt utförd. I det ena runbandet finns två runor som förlorat sina nedersta delar, th.