Avbildning i gouache föreställande fana tagen som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns inte bevarad i Armémuseums samling.

Avbildning i gouache föreställande fana tagen som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns inte bevarad i Armémuseums samling.