You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Ammunitionsgördel m/1900-12

Grupp C:II
Vidhängende modelllapp: " Justeradt: J. Holmquist Generalintendent. Modell å krok till ammunitionsgördel m/1900 för infanteriet, fastsydd å sådan ammunitionsgördel i öfverensstämmande med den genom nådig generalorder den 24. augusti 1912 fastsällda modellen, att tjäna till efterrättelse vid förändring af de i förråd befintliga ammunitionsgördlarna. Stockholm den 31. december 1912. På be…