Huggare m/1748

Grupp D II.
Modellåret enligt von Schreeb, då modellen detta år fastställdes av Kongl. Maj:t. På 1700-talet hette det "allmänna modellet eller m/1747, det år då modellen fastställdes av Riksens ständer.