Fröutställning i Bollnäs 1954. Agr. E.Esbo, Grönberg,sekreterare Tärnvik Umeå. Jordbrukskonsulent E. Söderpalm Uddevalla. Direktör F. Tryggvesson Stockholm. Direktör J.Palmer frökontrollanstanstalten Örebro. Magister V.Aro Helsingfors. Direktör E.Trotsig frökontrollanstalten Linköping. Professor Åkerberg. Statsagronom S. Eliasson Uppsala. Konsulent Joh:s Borg Uppsala. E. Hellbo Stockholm. Jordbrukskonsulent J.V Hagman Stockholm. Jordbrukskonsulent A. Lorensson Visby. Sekreterare S. Söderhjelm Gävle. Direktör A. Elofson Uppsala. Professor G. Nilsson-Leissner Stockholm. (Chef vid Statens Centrala Fröanstalt) Rektor V. Andersson Nordvik.

Fröutställning i Bollnäs 1954.
Agr. E.Esbo, Grönberg,sekreterare Tärnvik Umeå.
Jordbrukskonsulent E. Söderpalm Uddevalla.
Direktör F. Tryggvesson Stockholm.
Direktör J.Palmer frökontrollanstanstalten Örebro.
Magister V.Aro Helsingfors.
Direktör E.Trotsig frökontrollanstalten Linköping.
Professor Åkerberg.
Statsagronom S. Eliasson Uppsala.
Konsulent Joh:s Borg Uppsala. E. Hellbo Stockholm.
Jordbru…