Damer kring ett bord. Till vänster Fru (Oscar) Björkman, sittande längst till höger fru Lisa Jonsson Fjäle,stående Gunnel Jonäng och längst till höger fru (boktryckare) Carlsson.

Damer kring ett bord.
Till vänster Fru (Oscar) Björkman, sittande längst till höger fru Lisa Jonsson Fjäle,stående Gunnel Jonäng och längst till höger fru (boktryckare) Carlsson.