Bröllop

Se vidare om bröllopet och om hur det var en viktig förutsättning för att adoptera barn, i bilagor.