Gustaf Adolf Eriksson Hjert (1844-1876)

Utställning: Röster i Flen, text på vepa: "Älskade broder-dotter Jag är rätt nu färdig att lämna mitt jordiska liv vill du därför vara god och upptaga några välmenta ord av mig snälla Augusta, du är nu bliven så stor att denna världens frestelser börjar att omgiva dig, giv därför noga akt på ditt eget hjärta, för i människans hjärta ligger ett frö som är ont och får det tillfälle att gro så växer …