SLM P09-555

Längst upp till vänster: Folke Jacobzon, inspektor vid Nynäs, 3e från vänster Gunnar Andersson, lantbruksarbetare Nynäs, längst ner till vänster hans son Carl-Lennart Andersson, lantbruksarbetare Nynäs och länst till höger Ingemar Pettersson, smed med mera på Nynäs. Längst upp till höger godsägare Johan Gripenstedt, Nynäs.

Idrott
Idrott
Idrott
Idrott