SLM P09-551

Folke pensionerade som inspektor 1972

Idrott
Idrott
Idrott
Idrott