Porträtt av Drottning Kristina den äldre. Detalj, smycke.

Se även negativ nummer: A11-173.

Idrott
Idrott
Idrott
Idrott