You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Ludgo kyrka 1943

"Interiör mot öster. Ehuru yttermurarna äro från medeltiden har dock interiören en utpräglad 1600-talskaraktär, betingad av valvens former och de många ståtliga inventarierna från nämna århundrade" […] "Ehuru kyrkans yttermurar både i koret och långhuset äro från medeltiden, är interiören dock till hela sin karaktär ett verk av 1670-talets ombyggnad ocj detta främst till följd av de nya valven. De…