Mynt, 2 kronor silvermynt typ IV 1938, Gustav V

2 kronor silvermynt, Gustav V. Typ IV. Delaware-jubileet 1938. Sverige minns Nya Sverige, 300-årsminnet efter grundandet av den svenska kolonin i Delaware.

Åtsida: omskrift - GUSTAVUS V REX. Bild - vänstervänd halsbild, (E+L).
Frånsida: omskrift - NOVAE SVECIAE SUECIA MEMOR; nedtill S:t ERIK, 2 KR, G. Bild - skeppet Calmare nyckel med krona och årtal 1638-1938 upptill.

Myntsamling monterad i r…