Pergamentbrev från 1638, pass och rekommendationsbrev

Pergamentbrev från 1638. brevets höjd är 29 cm och med sigillet 33 cm. Sigillets diameter 5,6 cm.

Pass och rekommendationsbrev för borgaren Reinhold Mobach och hans son med samma namn. Skrivelsen är avfattad på tyska och utfärdat av borgmästare och råd i Nyköping den 4 juli år 1638. Sigillet är medeltida och inskriften har följande lydelse:

"SECRETUM: UILLE: NYKOPENS:I : SWEC:"

Formuleringen ty…