Pergamentbrev undertecknat av Häradshövding Åke Wrängh 1669

Pergamentbrev undertecknat av Häradshövding Åke Wrångh 1669.
Gåva av Alm.
Avskrift 1951 av förre landsfogden Bengt Widebeck. Originalet i Sörmlands Museums arkiv.

Söd
Bettna
Tweta

För allom dhem som dhetta mi…