Pergamentbrev

Köpe- och fastebrev med två lacksigill i mässingsdosa. Sigillen fastsatta med marinblått och gult sidenband. Diam 48mm och 52mm. Pergamentets höjd är 380mm och med sigillen 570mm.
Gåva av Alm.

Undertecknat Lagman Johan Kloo.

Avskrift 1951 av förre landsfogden Bengt Widebeck. Originalet i Sörmlands Museums arkiv.

Kongl: Maj:ts til Swerige
Wälförordnad Lagman och Hä…