Pergamentbrev

Donationsbrev på Alvastra 1654. Ett lacksigill i trädosa. Drottning Kristinas namnteckning.
S ÖG FINSPÅNGA LÄNS HD GODEGÅRD SN

Pergamentbrev undertecknat av Häradshövding Åke Wrängh 1669
Pergamentbrev
PERGAMENTBREV
Pergamentbrev från 1638, pass och rekommendationsbrev