Sverige, Hälsingland, Gävleborg, Bollnäs, Rengsjö, Västerby (Avbildad, ort)

Sverige, Hälsingland, Gävleborg, Bollnäs, Rengsjö, Glössbo, Sunnanåker (Avbildad, ort)
Sverige, Hälsingland, Gävleborg, Bollnäs, Rengsjö, Västerby (Avbildad, ort)
Sverige, Hälsingland, Gävleborg, Hudiksvall, Forsa, Forsa (Avbildad, ort)
Sverige, Hälsingland, Gävleborg, Bollnäs, Rengsjö, Glössbo, Sunnanåker (Avbildad, ort)