Sverige, Hälsingland, Gävleborg, Bollnäs, Rengsjö, Västerby
(Avbildad, ort)