Sverige, Hälsingland, Gävleborg, Söderhamn, Trönö, Trönö (Avbildad, ort)

Sverige, Hälsingland, Gävleborg (Avbildad, ort)
Sverige, Hälsingland, Gävleborg, Bollnäs, Rengsjö, Glössbo (Avbildad, ort)
Sverige, Hälsingland, Gävleborg, Bollnäs, Rengsjö (Avbildad, ort)
Sverige, Hälsingland, Gävleborg, Ovanåker, Alfta, Alfta (Avbildad, ort)