Sverige, Hälsingland, Gävleborg, Bollnäs, Rengsjö, Västerby (Avbildad, ort)