Sverige, Hälsingland, Gävleborg, Bollnäs, Rengsjö, Knysla (Avbildad, ort)