Sverige, Hälsingland, Gävleborg, Hudiksvall, Rogsta, Rogsta (Avbildad, ort)

Sverige, Hälsingland, Gävleborg, Bollnäs, Bollnäs, Bollnäs, Renshammar (Avbildad, ort)
Sverige, Hälsingland, Gävleborg, Bollnäs, Bollnäs, Bollnäs, Renshammar (Avbildad, ort)
Sverige, Hälsingland, Gävleborg, Bollnäs, Rengsjö, Rengsjö (Avbildad, ort)
Sverige, Hälsingland, Gävleborg, Bollnäs, Rengsjö, Rengsjö (Avbildad, ort)