Byggnad, 9 personer. Enkelstuga, en och en halvplan. Hästskjuts. Stensprängare Eriksson

Byggnad, 9 personer. Enkelstuga, en och en halvplan. Hästskjuts.
Stensprängare Eriksson