AB Marks Skofabrik, fabriksinteriör, 10 skoarbetare. Herr Melin, Markgatan, Örebro. Första fabriken vid Markgatan 18. Företaget grundades 1897 av grosshandlare C.A. Carlsson. År 1912 övertogs aktiemajoritet av AB A.P. Hallqvist.

AB Marks Skofabrik, fabriksinteriör, 10 skoarbetare.
Herr Melin, Markgatan, Örebro.
Första fabriken vid Markgatan 18. Företaget grundades 1897 av grosshandlare C.A. Carlsson. År 1912 övertogs aktiemajoritet av AB A.P. Hallqvist.