Förman Johansson med 35 rallare på ångloket Roxen med grusvagnar. Smalspåriga banan NJÖ.

Förman Johansson med 35 rallare på ångloket Roxen med grusvagnar.
Smalspåriga banan NJÖ.