Konfirmander, läsbarn och en präst.

Konfirmander, läsbarn och en präst.