Konfirmander, läsbarn och en präst. Kvistbro kyrka och klockstapeln i bakgrunden.

Konfirmander, läsbarn och en präst.
Kvistbro kyrka och klockstapeln i bakgrunden.