Hidingsta Baptist Missionshus, interiör.

Hidingsta Baptist Missionshus, interiör.