Schaktningsarbete vid Stora Hotellet. Avloppstrumma. Schaktmästare Hägg med 3 arbetare.

Schaktningsarbete vid Stora Hotellet. Avloppstrumma.
Schaktmästare Hägg med 3 arbetare.