Odensbackens Marknad, marknadsvy. Beställningsnr. AR-608.

Odensbackens Marknad, marknadsvy.
Beställningsnr. AR-608.

Kyrkoherdebostället i Munktorps socken, Snefringe härad, Västmanland. En tvåvåningsbyggnad…
Tvåvånings bostadshus. F.d. Alfred Wahllers fotografiateljé.
Två vånings bostadshus i trä.
Två småflickor som leker i Oskarsparken.