Trädgårdsföreningen Örebro. Allén. Direktör Erik Zätterlöf

Trädgårdsföreningen Örebro.
Allén.
Direktör Erik Zätterlöf