Adolfsbergs hälsobrunn, 14 brunnsgäster.

Adolfsbergs hälsobrunn, 14 brunnsgäster.