Sköllersta Järnvägsstation, en och en halvvånings stationsbyggnad med brutet tak. Två dresiner med två män.

Sköllersta Järnvägsstation, en och en halvvånings stationsbyggnad med brutet tak.
Två dresiner med två män.