Rinkaby skola, skolbarn med lärare. Beda Kruse

Rinkaby skola, skolbarn med lärare.
Beda Kruse