Almby skola, skolbyggnaden, skolbarn. Lärare Lundells skolbarn.

Almby skola, skolbyggnaden, skolbarn.
Lärare Lundells skolbarn.