Konfirmander. Läsbarn från Örebro. Kyrkoherde Gustaf Pettersson

Konfirmander. Läsbarn från Örebro.
Kyrkoherde Gustaf Pettersson