Mörby gård, tvåvånings bostadshus med frontespis, av trä, reveterat, uppförd i slutet av 1860-talet. Innehållande 9 rum, ett kök, 2 hallar. Restaurerad och moderniserad 1953. Gustaf Persson

Mörby gård, tvåvånings bostadshus med frontespis, av trä, reveterat, uppförd i slutet av 1860-talet. Innehållande 9 rum, ett kök, 2 hallar. Restaurerad och moderniserad 1953.
Gustaf Persson