Almby skola, 4:de klass, 10 skolbarn och lärare.

Almby skola, 4:de klass, 10 skolbarn och lärare.