Statistiska Centralbyrån 26 oktober 1969 Tre kvinnor och en man under arbete på Statistiska Centralbyrån. Det hänger Sverigekartor på väggarna. Rakt fram sitter en stadskarta på en uppställd mellanvägg.

Statistiska Centralbyrån 26 oktober 1969

Tre kvinnor och en man under arbete på Statistiska Centralbyrån. Det hänger Sverigekartor på väggarna. Rakt fram sitter en stadskarta på en uppställd mellanvägg.