Oskarsparken, sol och dimma i parken.

Oskarsparken, sol och dimma i parken.

Oskarsparken, sol och dimma i parken.
Kyrkoherdebostället i Munktorps socken, Snefringe härad, Västmanland. En tvåvåningsbyggnad…
Tvåvånings bostadshus. F.d. Alfred Wahllers fotografiateljé.
Två vånings bostadshus i trä.