You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stående från vänster: rev K.L. Möller, pass E.G.B. Ahlstrand, fpass L.G. Ludin, pass K.M.G. Stenvall, pass V.H. Gren, ktr I.R.V. Rosenberg, pass J.E.T. Kjellin, pass A.H.Lindström, pass O.B. Lindskog, fpass G. Schreiber, pass E.O.T. Nilsson, pass R. Anclow, pass Å.L. Sandahl, ktr G.H. Gustafsson, ktr B.E. Reineck. Sittande från vänster: fev K.W. Sahlberg, rev M.G. Landahl, fpass P.A. Pehrling, fpass B.O.A. Hulteus, fpass O.E.M. Lantz, skymd, kamr N.S. Billing, rev S.H. Appelqvist, bch F.E. Sandberg, rev K.G. Nordqvist, ktr N.D. Schwartz, pass S.F.B. Dahlström, fpass A.G. Horn, fpass E.G. Lundkvist, ktr E. Svensson, fpass P.A. Brandt.

Stående från vänster: rev K.L. Möller, pass E.G.B. Ahlstrand, fpass
L.G. Ludin, pass K.M.G. Stenvall, pass V.H. Gren, ktr I.R.V.
Rosenberg, pass J.E.T. Kjellin, pass A.H.Lindström, pass O.B.
Lindskog, fpass G. Schreiber, pass E.O.T. Nilsson, pass R. Anclow,
pass Å.L. Sandahl, ktr G.H. Gustafsson, ktr B.E. Reineck. Sittande
från vänster: fev K.W. Sahlberg, rev M.G. Landahl, fpass P.A.
Pehrling, fp…